อนุทิน 18360 - พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning

  ติดต่อ

Keyword Search for Research

การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)

การคิดเชิงระบบ (system thinking)

วิธีคิดกระบวนระบบ

แผนที่ยุทธศาสตร์

e-blended learning

constructivism

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)