อนุทิน 18360 - พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning

Keyword Search for Research

การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)

การคิดเชิงระบบ (system thinking)

วิธีคิดกระบวนระบบ

แผนที่ยุทธศาสตร์

e-blended learning

constructivism

เขียน 19 Aug 2008 @ 12:46 () แก้ไข 19 Aug 2008 @ 13:01, ()


ความเห็น (0)