อนุทิน 18330 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

หลายเดือนที่ผ่านมา ชีวิตต้องหวนกลับไปทำงานตามหน้าที่ที่ถนัด นั่นคือ “งานวิจัย” แต่งานวิจัยคราวนี้เป็น “งานท้าใจ” เพราะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้จัดการร่างหลังความตาย นั่นคือ “เมรุ”

  เขียน:  

ความเห็น (0)