อนุทิน 18330 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

หลายเดือนที่ผ่านมา ชีวิตต้องหวนกลับไปทำงานตามหน้าที่ที่ถนัด นั่นคือ “งานวิจัย” แต่งานวิจัยคราวนี้เป็น “งานท้าใจ” เพราะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้จัดการร่างหลังความตาย นั่นคือ “เมรุ”

เขียน 19 Aug 2008 @ 02:40 ()


ความเห็น (0)