อนุทิน 18321 - บัวปริ่มน้ำ

  ติดต่อ

  • วันนี้ 18 สค 51 ประชุมทั้งเช้า
  • บ่าย รับอาคันตุกะ มาดูงาน เฮ้อ!!...เหนื่อยแล้ว...
  • พักผ่อนดีกว่า พรุ่งนี้ ค่อยสรุปงาน
  • เวลามีค่า ...ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด
  เขียน:  

ความเห็น (0)