อนุทิน 18321 - บัวปริ่มน้ำ

  • วันนี้ 18 สค 51 ประชุมทั้งเช้า
  • บ่าย รับอาคันตุกะ มาดูงาน เฮ้อ!!...เหนื่อยแล้ว...
  • พักผ่อนดีกว่า พรุ่งนี้ ค่อยสรุปงาน
  • เวลามีค่า ...ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด
เขียน 19 Aug 2008 @ 00:31 ()


ความเห็น (0)