อนุทิน 1831 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

ชุดความรู้ในชุมชนมีสุข....

  • ชุดความรู้เรื่องคน
  • ชุดความรู้เรื่องดิน
  • ชุดความรู้เรื่องน้ำ
  • ชุดความรู้เรื่องป่า
  • ชุดความรู้เรื่องนา
  • ชุดความรู้เรื่องอากาศ
  • ชุดความรู้เรื่องพืช ต้นไม้
  • ชุดความรู้เรื่องสมุนไพร
  • ชุดความรู้เรื่องสุขภาพ
  • ชุดความรู้เรื่องความสุขใจ การมีน้ำใจ การให้ พึ่งพา เกื้อกูล
  • ชุดความรู้เรื่องทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
  • ชุดความรู้เรื่องการเชื่อมโยงทุกทรัพยากรก่อนเข้าด้วยกัน
  • ชุดความรู้การบริหารจัดการ....หาความรู้ในธรรมชาติ
  • และชุดความรู้อื่นๆ

ชุมชนไหนมีครบก็สุขได้...ชุมชนไหนขาดก็มีสุขๆดิบๆ

เขียน 25 Apr 2008 @ 19:11 () แก้ไข 25 Apr 2008 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)