ติดต่อ

อนุทิน #18277

ไปนั่งประชุมคณะกรรมการประเมินครูชำนาญการของจังหวัดตรัง ตั้งแต่ทบวงมหาวิทยาลัยถูกยุบมาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการก็มีงานที่ต้องทำเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมัธยมมากขึ้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)