อนุทิน 18277 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ไปนั่งประชุมคณะกรรมการประเมินครูชำนาญการของจังหวัดตรัง ตั้งแต่ทบวงมหาวิทยาลัยถูกยุบมาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการก็มีงานที่ต้องทำเกี่ยวข้องกับโรงเรียนมัธยมมากขึ้น

เขียน 18 Aug 2008 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)