อนุทิน 18271 - หยั่งราก ฝากใบ

@18262 น้อมรับธรรมะค่ะ

"ผิดก็เอาเป็นครูได้ ถูกก็เอาเป็นครูได้ ผู้มีปัญญาต้องรู้จักพิจารณา"

เขียน 18 Aug 2008 @ 15:14 ()


ความเห็น (0)