อนุทิน #18225

อ่าน อนุทิน มาหลายครั้ง ไม่ค่อยเข้าใจ ชอบ เร็วดี

ลองเขียน เลย ขณะเรียนรู้ ไป ถ้าจะดี  

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)