อนุทิน 18225 - พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล

อ่าน อนุทิน มาหลายครั้ง ไม่ค่อยเข้าใจ ชอบ เร็วดี

ลองเขียน เลย ขณะเรียนรู้ ไป ถ้าจะดี  

เขียน 18 Aug 2008 @ 07:55 () แก้ไข 18 Aug 2008 @ 08:00, ()


ความเห็น (0)