อนุทิน 18212 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

เขียนรายงานความก้าวหน้าเดือนที่สอง (ครึ่ง) ของ Digital KM แล้ว เมื่อกี้ส่ง mailing list ไปยังผู้ใช้ทุกท่านแล้วด้วยครับ

  เขียน:  

ความเห็น (0)