อนุทิน 18143 - พงษ์ศักดิ์-->Constructivism & Blended Learning

Ed.D.(Educational and Learning Management) : NSRU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1166303 การจัดการการศึกษาแนวใหม่ (Modern Approach in Educational Management) : ดร.พรเทพ รู้แผน, รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม  (อธิการบดี)

***********

SBM:School-base Management

 

เขียน 17 Aug 2008 @ 09:04 () แก้ไข 17 Aug 2008 @ 09:11, ()


ความเห็น (0)