อนุทิน 18125 - montree

montree
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2551 ได้เข้ารับการอบรมเรื่องคอมพิวเตอร์จากศูนย์ ict ชุมชนตำบลคลองวัว อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยวิทยากรจาก มสธ. คือ อจ.ธนาธิป(โอ) และ อจ.ศักดา ทำให้มีความรู้มากขึ้น  ต้องขอขอบคุณกระทรวง ictและ มสธ. ที่ทำให้มี ศูนย์ ict ขึ้น ทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ใช้คอมพิวเตอร์ในทุกสาขาอาชีพ

เขียน 16 Aug 2008 @ 22:14 ()


ความเห็น (0)