อนุทิน 18113 - ธ.วั ช ชั ย

  ติดต่อ

มีนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันแห่งหนึ่ง ส่งอีเมลให้ช่วยตอบแบบสอบถาม ไม่มีอารัมภบท ไม่มีบอกกล่าว ใครก็ไม่รู้

ปริญญาโทนะเนี่ย...

  เขียน:  

ความเห็น (0)