อนุทิน 18113 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

มีนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันแห่งหนึ่ง ส่งอีเมลให้ช่วยตอบแบบสอบถาม ไม่มีอารัมภบท ไม่มีบอกกล่าว ใครก็ไม่รู้

ปริญญาโทนะเนี่ย...

เขียน 16 Aug 2008 @ 19:39 ()


ความเห็น (0)