อนุทิน 18105 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ตัดสินใจซื้อ Email Newsletter Usability ไป $398 แน่ะ อื้อ..

แต่นี่ล่ะราคาของ knowledge เพราะราคาของความรู้นั้น มูลค่าขึ้นอยู่กับผู้ขาย ตั้งแต่ $0 จนถึง $$$

เขียน 16 Aug 2008 @ 15:15 ()


ความเห็น (0)