อนุทิน 18086 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความโกรธที่เกิดขึ้นกับเรานั้น ไม่ใช่คนอื่นทำให้เราโกรธ ไม่ใช่คนอื่นทำไม่ดี ไม่ใช่คนอื่นไม่ดี เราต่างหากที่ไม่ดี ใจเราต่างหากที่ไม่ดี

ใจเราไม่ดีเอง ใจเราจึงโกรธ

เขียน 16 Aug 2008 @ 08:23 ()


ความเห็น (0)