อนุทิน 18080 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

 

ได้รับ Email จากน้องเรื่องของ

การ ประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย

เนื่องในวันชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยและเฉลิมฉลองปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

มีชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่ผมไม่ได้ยินมาก่อนหลายกลุ่มชนเผ่าเช่น 

  • กลุ่มชาติพันธุ์ "มอแกลน" Moklen ที่เขียนต่างจาก "มอแกน" Mokaen
  • กลุ่มชาติพันธุ์ "อูลัก ลาโว้ย"  Urak Lawoi
  • กลุ่มชาติพันธุ์"บีซู"  Bisu เคยได้ยินแต่ "ลีซู" Lisu
  • กลุ่มชาติพันธุ์"ญัอกุร" Nyakur

 

...หรือจะเป็นช่องว่างหนึ่งที่เราไม่รู้ แล้วผลักพวกเขาออกไปเป็นคนชายขอบ...

เขียน 16 Aug 2008 @ 06:26 ()


ความเห็น (0)