อนุทิน #18076

ร่วมด้วยช่วยปฏิบัติการ หมู่บ้าน "ครูสอน KM"  ครับ

  • บันทึกของ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

หมู่บ้านครูสอน KM

  • บันทึกของ จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

หมู่บ้านครูสอน KM นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทย

เขียน:

ความเห็น (0)