อนุทิน 17988 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ใจที่ตรง ตรงต่อใจ ตรงต่อทุกข์
ชีวิตนี้ที่เกิดมาก็เพื่อเรียนรู้ทุกข์
ใจที่มีความรู้ มีความเห็นอยู่ในทุกข์ คือใจที่ตรง เป็นใจตรงที่มี “สัมมาทิฏฐิ”

เขียน 15 Aug 2008 @ 09:38 ()


ความเห็น (0)