อนุทิน 17988 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ใจที่ตรง ตรงต่อใจ ตรงต่อทุกข์
ชีวิตนี้ที่เกิดมาก็เพื่อเรียนรู้ทุกข์
ใจที่มีความรู้ มีความเห็นอยู่ในทุกข์ คือใจที่ตรง เป็นใจตรงที่มี “สัมมาทิฏฐิ”

  เขียน:  

ความเห็น (0)