อนุทิน 17984 - นายประจักษ์ ปานอินทร์

ความละเอียด/เมกกะพิกเซล

ขนาดรูป/นิ้ว

VGA (640x480)

3.5x5 inch

1 เมกะพิกเซล

4x6 inch

2 เมกะพิกเซล

5x7 inch

3 เมกะพิกเซล

8x10 inch

4 เมกะพิกเซล

11x14 inch

5 เมกะพิกเซล

14x17 inch

เขียน 15 Aug 2008 @ 09:24 ()


ความเห็น (0)