อนุทิน 17961 - มัทนา

มัทนา

ตอบเมลให้ the caregiver แต่เช้า เป็น caregiver นับถือคริสต์ เราก็บอกทางแก้แนวพุทธแต่เป็นภาษาชาวบ้านไป นับถือศาสนาไหนถ้ารู้ทัน ความรู้สึกและความคิดตัวเองได้ก็แก้ปัญหาได้มากแล้ว ยิ่งปล่อยให้ concoct ยิ่ง burn out ง่าย

เขียน 14 Aug 2008 @ 23:57 ()


ความเห็น (0)