อนุทิน 17948 - Panuch

  ติดต่อ

เวลา 13.30 น.  เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนิสิตขอรับทุนหมุนเวียนประกอบธุรกิจระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2551 รอบ2  ณ กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนิสิตยื่นโครงการและนำเสนอธุรกิจ จำนวน 3 โครงการ

  เขียน:  

ความเห็น (0)