อนุทิน 17929 - มะปรางเปรี้ยว

  • ส่งเมล์แจ้งเว็บต้นแบบให้ทางฝ่ายวิชาการ สกว.
  • คุยกับอ.จัน เรื่องประชุมของมหาวิทยาลัย

งานที่ต้องเร่งทำก่อนประชุมเว็บม.อ.

  • Heuristic Evaluation
  • Competitive analysis
เขียน 14 Aug 2008 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)