อนุทิน 17904 - มัทนา

  ติดต่อ

 

[The Sanskrit word mantra- (m. मन्त्रः, also n. मन्त्रं) consists of the root man- "to think" (also in manas "mind") and the suffix -tra meaning, tool, hence a literal translation would be "instrument of thought". (จาก wikipedia)]

คำว่า มนตรา ไม่มีในพจนานุกรม มีแต่

มนต์, มนตร์ น. คําศักดิ์สิทธิ์, คําสําหรับสวดเพื่อเป็นสิริมงคล เช่น สวดมนต์,
  คำเสกเป่าที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เช่น ร่ายมนตร์ เวทมนตร์.
  (ป. มนฺต; ส. มนฺตฺร).

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)