อนุทิน 1790 - Ka-Poom

  ติดต่อ

(๑๔)...

เมื่อเช้าสอนได้เพียงหัวข้อเดียว

"สัมมาทิฐิ"....

อันเป็นข้อแรกของการพ้นจากทุกข์ (มรรค 8)

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)