อนุทิน #1790

(๑๔)...

เมื่อเช้าสอนได้เพียงหัวข้อเดียว

"สัมมาทิฐิ"....

อันเป็นข้อแรกของการพ้นจากทุกข์ (มรรค 8)

 

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)