อนุทิน 17876 - หมอน้อย

หมอน้อย

   วันนี้เป็นวันบริจาคโลหิตให้กาชาดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ที่โรงเรียนบ้านเขาตันหยง ต.กลูวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่งจัดโดยชุดปฏิบัติการทหารราบที่ 21 ทหารรักษาพระองค์ เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2551 ซึ่งมีข้าราชบริพารที่ปฏิบัติงานในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำรวจทหารและประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้พระตำหนักฯจำนวนหนึ่งมาร่วมบริจาคด้วย มีท่าน ผบ.พ.ต.เกรียงศักดิ์ สืบธรรมา ให้การต้อนรับผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกคน สำหรับหน่วย ตชด.มีชุด ชค.นราธิวาสที่มาจาก บก.ภาค 2 ซึ่งมีฐานปฏิบัติการใน กอ.๙๙ ปภ.ตชด. อยู่ที่เดียวกับผู้เขียน มาร่วมบริจาค 10 นายด้วยกัน สำหรับชุดผู้เขียนนำโดย ด.ต.ชม เสาร์ไชย เป็นผู้นำทีมร่วมบริจาค 5 นาย เป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งที่ผู้เขียนไม่เคยปฏิเสธ...11 โมงเดินทางกลับฐานฯ

เขียน 13 Aug 2008 @ 21:49 () แก้ไข 14 Aug 2008 @ 17:30, ()


ความเห็น (0)