อนุทิน 17827 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หลงงมงายในวิทยุ โทรทัศน์ หลงในกามจากทางหู และทางตา 

ถ้าพระดูทีวี ฟังวิทยุ ก็แตกต่างกับฆราวาสแค่เพียงโกนหัวแล้วก็ห่มผ้าเหลือง

  เขียน:  

ความเห็น (0)