อนุทิน 17827 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หลงงมงายในวิทยุ โทรทัศน์ หลงในกามจากทางหู และทางตา 

ถ้าพระดูทีวี ฟังวิทยุ ก็แตกต่างกับฆราวาสแค่เพียงโกนหัวแล้วก็ห่มผ้าเหลือง

เขียน 13 Aug 2008 @ 08:50 ()


ความเห็น (0)