อนุทิน 17814 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

วันนี้ ได้มีสาธุชน มาวัดเป็นจำนวนมาก มากันโดยมิได้นัดหมาย มาเพื่อทำบุญ ให้กับแม่ของตน ทั้งผู้ที่มีแม่ และผู้มีแม่ละไปแล้ว นับว่าทุกคนให้ความสำคัญกับแม่ของตน 

บทเทศนาที่นำำมาแสดงเรื่องการอุปฐากเลี้ยงดูแม่ พ่อ ของตน พูดถึงแม่เปรียบดั่งพระอรหันต์ของบุตร เป็นพระของตน เน่นให้ไปหาพระที่บ้าน ไม่เน่ินให้มาหาพระที่วัด และให้ความสำคัญกันผู้มีพระคุณที่ลูกทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อท่านเหล่านั้นจริง ๆ

เขียน 13 Aug 2008 @ 01:54 ()


ความเห็น (0)