อนุทิน 17731 - หยั่งราก ฝากใบ

  ติดต่อ

@17703  สิ่งที่ตาเห็น สิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่สัมผัส

                              อาจ...จริง 

                             อาจ...ไม่จริง

                            ขึ้นกับ....การปรุง...

                      ภาพนี้จึงให้ชื่อว่า....มายา...

Dscn03800 

                ... ขอจงเป็น...เพลิงฟ้า...มายา...

             คล้ายเพลิงเพลง..เผา...นิวรณ์จากใจ...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)