อนุทิน 17730 - บุณยกร

บุณยกร

หมอบกราบคาวระบูชาพระคุณอันประเสริฐของบิดามารดาครูบาอาจารย์..ผู้มีพระคุณทุกๆท่าน ๆทั้งหลายคือผู้ให้ชีวิตและจิตวิญญาณ..ขอตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ ด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ...สาธุ..

เขียน 12 Aug 2008 @ 08:25 () แก้ไข 23 May 2009 @ 21:50, ()


ความเห็น (0)