อนุทิน 17724 - ปภังกร Happinesss

การมีหนัง มีละครในวัด ก็เปรียบหนึ่งกับการเอาอบายมุขเข้าไปเหยียบย่ำพระศาสนา

เขียน 12 Aug 2008 @ 01:21 ()


ความเห็น (0)