อนุทิน 17723 - ปภังกร Happinesss

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งที่ตัดทอน ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

 

เขียน 12 Aug 2008 @ 01:20 ()


ความเห็น (0)