อนุทิน 17723 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นสิ่งที่ตัดทอน ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)