อนุทิน 17677 - กวิน

กวิน

สัมภาษณ์ : ทางออกที่สร้างสรรค์ - กรณีหนังสือ ไอน์สไตนพบ พระพุทธเจ้าเห็น @ 198495 โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ

สวัสดีครับพี่ชิว...นำ พระอภัยมณีคำกลอนของสุนทรภู่ มาฝากครับกระผม ตอนนี้ เป็นตอนที่ บรรยายความถึง นางวาลี ผู้มีรูปชั่ว ตัวดำ "เหมือนคุลาหน้าตุเหมือนปรุหนัง แลดูดังตะไคร่น้ำดำมิดหมี" แต่พระอภัยมณีรับนางไว้เป็นหม่อม เพราะเห็นว่านางเป็นคนมีสติปัญญา นางวาลี ต้องการฆ่า อุศเรน หลังจากเจ้าลังกาสิ้นแล้วเพราะนางคิดว่าต่อไปภายหน้าอุศเรนอาจเป็นเสี้ยนหนามที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พระอภัยมณีได้ ต่อไปนี้คือวาทะของนางวาลี

พระผ่านเกล้าเรานี้อารีเหลือ         เหมือนดูถูกลูกเสือเบื่อนักหนา
พระทัยซื่อถือว่าคุณเขามีมา         ถึงจะว่าเห็นไม่ฟังกำลังเมา
ทั้งองค์พระมเหสีก็มิห้าม             เพราะมีความการุญคิดคุณเขา
ด้วยเป็นมิตรบิตุรงค์ของนงเยาว์    เว้นแต่เราจะต้องทำแต่ลำพัง
ประเวณีตีงูให้หลังหัก                  มันก็มักทำร้ายเมื่อภายหลัง
จระเข้ใหญ่ถึงน้ำมีกำลัง               เหมือนเสือขังถึงดงก็คงร้าย
อันแม่ทัพจับได้แล้วไม่ฆ่า            ไปข้างหน้าศึกจะใหญ่ขึ้นใจหาย
ต้องตำรับจับให้มั่นคั้นให้ตาย        จะทำภายหลังยากลำบากครัน 

จะพลิกพลิ้วชิวหาเป็นอาวุธ           ประหารบุตรเจ้าลังกาให้อาสัญ
ต้องตัดศึกลึกล้ำที่สำคัญ              นางหมายมั่นมุ่งเห็นจะเป็นการ

เขียน 11 Aug 2008 @ 16:39 ()


ความเห็น (0)