อนุทิน 17666 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

จัดการงานย่อยๆ

  • ส่งเมล์สรุปประเด็นที่ประชุมกับทางกองประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์จันแล้ว
  • ส่งเมล์แจ้งเรื่องงานให้กล้าและอ.ธวัชชัย กล้าจัดการให้แล้ว
  • กำลังทำรายงานการดำเนินงานเว็บ ม.อ.
  เขียน:  

ความเห็น (0)