อนุทิน 17653 - กวิน

กวิน

ตนกูตายก็จะตายผู้เดียวใครจะแลดู @  200126

สมุทรโฆษคำฉันท์ ตอน วิทยาธร ผู้มีนามกร ว่า รณาภิมุข คร่ำครวญ สำนวนพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยใช้ สัททุลวิกกีฬิต ฉันท์ ๑๙ บรรยายความ ความว่า

แต่นี้พี่อนุช(ะ)ถึงแก่กรรม(ะ)พิกล            เรียมฤๅจะยากยล  พธู
ตนกูตายก็จะตายผู้เดียวใครจะแลดู          โอแก้วกับตนกู      ฤเห็น

เขียน 11 Aug 2008 @ 09:14 () แก้ไข 11 Aug 2008 @ 10:20, ()


ความเห็น (0)