อนุทิน #17650

  ติดต่อ

วันนี้ต้องเตรียมเขียน progress report ครั้งที่สองสำหรับปีนี้ เพื่อส่งให้ อ.ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบและจัดส่งให้หน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)