อนุทิน #17650

วันนี้ต้องเตรียมเขียน progress report ครั้งที่สองสำหรับปีนี้ เพื่อส่งให้ อ.ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบและจัดส่งให้หน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

เขียน:

ความเห็น (0)