อนุทิน 17650 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

วันนี้ต้องเตรียมเขียน progress report ครั้งที่สองสำหรับปีนี้ เพื่อส่งให้ อ.ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบและจัดส่งให้หน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป

เขียน 11 Aug 2008 @ 07:36 ()


ความเห็น (0)