อนุทิน 17646 - มัทนา

มัทนา

(cont.)

  • Nymphaea (water lily): บัวผัน, บัวเผื่อน, บัวสาย, บัววิคตอเรีย or บัวกระด้ง, etc.
  • Nelumbo (lotus): บัวหลวง [บัวหลวงแบ่งได้เป็นบัวสีขาวหรือสีชมพู มีหลายชนิด เช่น บัวสัตตบุษย์, บัวสัตตบงกช, บัวสัตตบรรณ, บัวลินจง, บัวจงกลนี, บัวนิลุบล, etc.]

นอกจากนี้ยังมี บัวบก (a herb of the genus Hydrocotyle)

อ้างอิง คุณ Yoot

เขียน 11 Aug 2008 @ 02:26 () แก้ไข 11 Aug 2008 @ 09:00, ()


ความเห็น (0)