อนุทิน 17639 - Sasinand

  ติดต่อ

วันนี้ มีกิจกรรมทั้งวัน คิดว่าจะรีบนอนดีกว่า..ตอนนี้กำลังคิดว่า..การทำบุญให้ทาน มี 5 ประการ เรียกว่า สัปปุริสธรรม 5
คือ การให้ทานด้วยศรัทธา ให้ทานด้วยความเคารพ ให้ทานตามกาล ให้ทานด้วย มีจิตอนุเคราะห์ ให้ทานโดยไม่เดือดร้อนตนและคนอื่น
บุญหรือ ทานนั้น ต้องทำด้วยการเสียสละอย่างหมดใจ และไม่ต้องเจาะจงว่า ผู้รับจะเป็นใคร จะสำรวมหรือไม่ จะเป็นพระสงฆ์ เณร ชี หรือผู้ที่จะให้โดยทั่วๆไปหรือไม่
ถ้าทำได้ โดยไม่ใส่ใจ หรือเก็บเอามาคิด จะเป็นการดีมากๆ
ผลบุญหรืออานิสงส์ ได้สำเร็จลงไปแล้ว นับตั้งแต่ มีใจเสียสละนั้น
วันนี้ เสียสละไปพอควร   แต่เต็มใจเสียสละ..

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)