อนุทิน 17639 - Sasinand

Sasinand

วันนี้ มีกิจกรรมทั้งวัน คิดว่าจะรีบนอนดีกว่า..ตอนนี้กำลังคิดว่า..การทำบุญให้ทาน มี 5 ประการ เรียกว่า สัปปุริสธรรม 5
คือ การให้ทานด้วยศรัทธา ให้ทานด้วยความเคารพ ให้ทานตามกาล ให้ทานด้วย มีจิตอนุเคราะห์ ให้ทานโดยไม่เดือดร้อนตนและคนอื่น
บุญหรือ ทานนั้น ต้องทำด้วยการเสียสละอย่างหมดใจ และไม่ต้องเจาะจงว่า ผู้รับจะเป็นใคร จะสำรวมหรือไม่ จะเป็นพระสงฆ์ เณร ชี หรือผู้ที่จะให้โดยทั่วๆไปหรือไม่
ถ้าทำได้ โดยไม่ใส่ใจ หรือเก็บเอามาคิด จะเป็นการดีมากๆ
ผลบุญหรืออานิสงส์ ได้สำเร็จลงไปแล้ว นับตั้งแต่ มีใจเสียสละนั้น
วันนี้ เสียสละไปพอควร   แต่เต็มใจเสียสละ..

เขียน 10 Aug 2008 @ 23:29 () แก้ไข 11 Aug 2008 @ 10:08, ()


ความเห็น (0)