อนุทิน 17635 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

วันนี้เข้ามาเขียนไม่คอยได้ เมือจะบันทึก ก็จะเจอกันการ error 500.503 อยู่หลายครั้ง ต้องใช้วิธีย้อนกลับไปกลับมา ถึงจะเปิดและบันทึกได้  ไม่รู้ว่าเมือไร อาการอย่างนี้จะหายไปจาก gotoknow

เขียน 10 Aug 2008 @ 23:15 ()


ความเห็น (0)