อนุทิน 17596 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เมื่อคืน setup ระบบ mailing lists จนถึงตีหนึ่ง ตัวนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญของภาคีของ สสส. ในการติดต่อสื่อสารแบบ "mass" communication จริงๆ

เขียน 10 Aug 2008 @ 06:42 ()


ความเห็น (0)