อนุทิน 17595 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

  ติดต่อ

แม่...........อันว่าแม่ เป็นคำแท้ที่ลูกเรียกร้องหา

อันว่าแม่ ยิ่งใหญ่กว่าพระสุธาที่อาศัย

อันว่าแม่ คำนี้มีกับใคร

อันว่าแม่ มีได้กับหญิงใจงาม

  เขียน:  

ความเห็น (0)