อนุทิน #17595

แม่...........อันว่าแม่ เป็นคำแท้ที่ลูกเรียกร้องหา

อันว่าแม่ ยิ่งใหญ่กว่าพระสุธาที่อาศัย

อันว่าแม่ คำนี้มีกับใคร

อันว่าแม่ มีได้กับหญิงใจงาม

เขียน:

ความเห็น (0)