อนุทิน 17595 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

แม่...........อันว่าแม่ เป็นคำแท้ที่ลูกเรียกร้องหา

อันว่าแม่ ยิ่งใหญ่กว่าพระสุธาที่อาศัย

อันว่าแม่ คำนี้มีกับใคร

อันว่าแม่ มีได้กับหญิงใจงาม

เขียน 09 Aug 2008 @ 23:52 ()


ความเห็น (0)