อนุทิน 17570 - นาย วีระศักดิ์ ศรีสังข์

วันนี้ (เสาร์ที่ 9 ส.ค.2551) หลังจากไปส่งลูกสาวที่สนามบินสุวรรณภูมิไปเรียนที่ประเทศอเมริกา โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนของสโมสรโรตารีกรุงเทพตะวันออก ก็ไปจัดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน (วันที่ 5,9 ส.ค.2551) ให้กับครูโรงเรียนในฝัน 17 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน วันนี้เป็นเรื่องการอบรมเกี่ยวกับการสร้างเวบบล็อก  มีพี่รัตนา พงษ์พานิช (ศน.ในฝัน) เป็นหัวหน้าทีม ถือโอกาสรับความรู้จากวิทยากรไปพร้อม ๆ กับครู ซึ่งได้วิทยากรจาก ร.ร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ และคณะ ถ่ายทอดความรู้ดีมาก สังเกตจากผลงานแต่ละคนที่ทำ น่าชื่นใจมาก คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปขยายผลให้ศึกษานิเทศก์ที่ที่ทำงานได้รู้และทำเวบบล็อกได้

เขียน 09 Aug 2008 @ 15:24 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:31, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ๊ะน้องวีระศักดิ์

หลานสาวคงจะกลับประเทศไทยไปแล้วใช่มั้ย...เป็นไงบ้าง ชาว ศน. ฯ กรมสามัญศึกษา

พี่ต้อยรัชนีนาถ.(อดีต ศน. ภาษาอังกฤษ เขตฯ 10 อุบลราชธานี)..พี่จาก มศว. ประสานมิตรนะคะ ค้นหาเจอโดยบังเอิญในโกทูโนว์

ส่งข่าวด้วยนะ...พี่ต้อยก็เขียนลงในบล็อกโกทูโนว์เหมือนกัน