อนุทิน 17534 - อังคณา สืบเนียม

           การที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกชาว g2k ได้ไม่นานนัก  ทำให้โลกทัศน์ ของตัวเองกว้างขึ้นมากๆ เลย ได้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ เพิ่มพูนความรู้เดิมที่มีอยู่ได้มากขึ้น ได้มิตรต่างคุณวุฒิ ต่างวัยวุฒิ ต่างสาขา ได้มุมมองที่แตกต่าง และได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาในการเขียนบันทึกอีกด้วย

            ขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เขียน 09 Aug 2008 @ 10:57 ()


ความเห็น (0)