อนุทิน 17531 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ถ้า update FreeBSD นั้น ถ้าใช้ portsnap ในเครือข่ายที่ต่อออกต่างประเทศได้ช้าไม่ได้ ให้ใช้ csup แทน

ถ้า update Gentoo นั้น ใช้ตั้ง RSYNC_PROXY ไปยัง HTTP Proxy ที่ route ไปยัง port 873

เขียน 09 Aug 2008 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)