อนุทิน 17523 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้ได้เรียนรู้ว่า "คนรวย รวยที่ใจ" และ "คนจน จนที่ใจ" เช่นเดียวกัน คนรวยเงินแต่ยากจนใจมีเยอะแยะ ส่วนคนจนเงินแต่ร่ำรวยใจก็มีมากมาย คนรวยเงินและรวยใจก็มีไม่น้อย เลือกรู้จักและมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรวยใจไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่ก็ตาม ชีวิตมีความสุขกว่า

เขียน 09 Aug 2008 @ 01:05 () แก้ไข 09 Aug 2008 @ 08:45, ()


ความเห็น (0)