อนุทิน 17521 - มัทนา

มัทนา

@17480 มัทเขียนเก็บไว้เป็นบันทึกด้วยค่ะ ประทับใจมาก

"I waited until 39 to get married ...

because I had to wait that long to find someone where her happiness is more important than mine."

- Randy Pausch

เขียน 09 Aug 2008 @ 00:56 () แก้ไข 09 Aug 2008 @ 02:16, ()


ความเห็น (0)