อนุทิน 17518 - มนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

  • เมื่อเราถูกมองด้านลบ พร้อมคำนินทา เราพึงเมตตาต่อบุคคลนั้นมากมาก ... ให้อภัยด้วยใจที่สงบ เมื่อใดที่เราสงบในใจเราได้ เราจะเห็นถึงความทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจของเขา เมื่อเราเห็นความทุกข์ในใจเขาแล้ว... เราจะน้อมใจลงอภัยให้เขาได้มากขึ้น
  • เขียน 09 Aug 2008 @ 00:07 ()


    ความเห็น (0)