อนุทิน 17491 - กวิน

กวิน

สวัสดีครับพี่ Sasinand  @17485 เวลาไปติดต่อธุระกับทางราชการในคราวหน้า พี่ลองร้องเพลงนี้ในใจสิครับ "เต่า เต่า เต่า เต่ามันมี สี่ขา สี่ตีนเดินมา มันทำหัว ผลุบผลุบโผล่โผล่ มันทำหัวผลุบผลุบโผล่โผล่" ระบบราชการต้องการความถูกต้อง ตรวจสอบได้ และไม่หวังผลทางธุรกิจ ฉะนั้น จึงทำให้ การทำงานเกิดความล่าช้า และคนข้าราชการ ส่วนมากยังมีคติที่ว่า ข้าราชการ คือ นายของประชาชน จริงๆ แล้ว ข้าราชการคือ ข้า(รับใช้)ของแผ่นดิน/พระมหากษัตริย์ ว่ามั้ยครับ อ่านนิทานเรื่อง เต๋า -> 17454 แก้เครียดที่นี่ครับ   

เขียน 08 Aug 2008 @ 17:03 () แก้ไข 08 Aug 2008 @ 17:07, ()


ความเห็น (0)