อนุทิน 17490 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้บรรยายในงาน KM of DMS ของกรมการแพทย์ที่โรงพยาบาลราชวิถีที่ห้องประชุมพิบูลสงครามช่วงเช้า 9.00-12.00 น. ได้มีโอกาสแนะนำโครงการ Digital KM ในภาพรวมและอธิบายถึงสิ่งที่ตั้งใจทำในโครงการนี้ทั้งหมด ที่จริงแล้วเป็นการบรรยายที่เร็วไปนิด เพราะตอนนี้มีเพียง GotoKnow.org เท่านั้นที่ใช้งานได้แล้วในโครงการ Digital KM นี้ ผู้ฟังให้ความสนใจมากในบริการต่างๆ ที่ตั้งใจทำ เพราะเป็นสิ่งที่องค์กรขาดอยู่ทั้งนั้น

เขียน 08 Aug 2008 @ 16:32 ()


ความเห็น (0)