อนุทิน 17483 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความสุข ของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน
แต่จากความเห็นและประสบการณ์เฉพาะส่วนตัวคือ...ความสุขเกิดจาก...

1.ความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ดี และอบอุ่น

2.เรื่องงาน รู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมหรือบุคคลอื่น การได้มีโอกาสแสดงความสามารถ แสดงศักยภาพของเราออกมา จะทำให้เรามีความภูมิใจและสุขเพิ่มมากขึ้น

3.สังคมรอบๆ ตัวและเพื่อนร่วมงาน มีเพื่อนสนิทมิตรสหายที่เราไว้วางใจได้ เมื่อพบปะกัน ทำให้จิตใจร่าเริงแจ่มใส

4.เรื่องของสุขภาพ เป็นเรื่องที่ แต่ละคน ต้องดูแลตัวเอง ปรับความสมดุลย์ของตัวเอง ถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย ต้องจัดการกับตัวเองได้ โดยไปหาแพทย์ แต่ถ้ายังไม่หาย ก็ต้องปรับตัว และอยู่กับความเจ็บป่วย โดยไม่ทุกข์มากจนเกินไป เช่น คนเป็นเบาหวาน เป็นต้น และหาทางให้ความเจ็บป่วยบรรเทาลง

5.ความอิสระส่วนตัว การอยู่คนเดียวเป็นบางครั้ง  ทำให้จิตสงบและเกิดปัญญาขึ้นมาแน่นอน ความวุ่นวาย ความไม่สงบ ทำให้จิตใจกระเจิด กระเจิง ความคิดสร้างสรรค์ไม่เกิด

6.ความสุข ที่เกิดจากศรัทธา ความเชื่อ ในศาสนา ซึ่งก็คือ ในด้านของจิตวิญญาณนั่นเอง 

7.ด้านการบริหารจัดการ...
เนื่องจากเป็นคน ชอบวางแผนในเกือบทุกเรื่อง (แม้แต่การไปเยี่ยมหลาน ก็มีแผนล่วงหน้า 1 อาทิตย์ ว่าจะไปวันไหน จะทำกับข้าวอะไรไปให้  ไม่ชอบการทำอะไรแบบลุกลี้ลุกรน)
ดังนั้น การกำหนดเป้าหมายในเรื่องต่างๆ และพยายามเพื่อให้บรรลุเป้านั้น เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด
ความสุข
เริ่มต้นจากการตั้งเป้าหมายเป็นหลัก และต้องไม่ต่ำหรือ สูงจนเกินไป เพราะถ้า เป้าหมายง่ายไป ก็เบื่อ สูงไป ก็เซ็ง ก็ท้อ เป็นต้น
พอได้ตามเป้าหมาย จึงมีความสุข
(ไม่ใช่เฉพาะเรื่องงาน ใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต)

เขียน 08 Aug 2008 @ 15:49 () แก้ไข 08 Aug 2008 @ 16:22, ()


ความเห็น (0)