ติดต่อ

อนุทิน #17453

จริงๆแล้ว คนเราทุกคน มีสิ่งนี้แล้ว คือ Intuition Wisdom โดยธรรมชาติ แต่มีสภาวะเหมือนหลอดไฟ ที่ยังไม่มีแสงสว่าง
แต่ถ้า ปัญญานี้เกิดกับตัวเราเมื่อไร ก็เหมือนกับ มีการบังเกิดขึ้น การเกิดความรู้ขึ้น จากความรู้สึกภายในลึกๆของเราเอง

ส่วนใหญ่มักเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นมา ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความจริงแท้  ที่เกี่ยวกับทางศาสนา เช่น  "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา"

แต่ก็มี ที่เป็นความจริงแท้ที่เป็น logic   เป็นกฏของทางวิทยาศาสตร์ หรือ ทางคณิตศาสตร์ (truisms)-The reality of material things.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)