อนุทิน 17445 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เรือดีพายดีไม่ขี่ข้าม กลับเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่ -> 危機 @ 199145

สวัสดีครับ ลุงพูน กลอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าใครแต่ง ตามข้อมูลที่ลุงพูน ให้ไว้ อนุมานได้ว่า อย่างน้อยๆ กลอนนี้ต้องแต่งขึ้นในช่วง พศ.2516  หรือก่อนหน้านั้นเป็นอย่างน้อย อนึ่งกลอนนี้ผมอ่านเจอจากหนังสือที่เขียนโดยคุณ จำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา,  ชื่อหนังสือ อำนาจอยู่หนใด ชีวประวัติเหมือนนวนิยายของนักปกครอง 7 ท่าน.--พิมพ์ครั้งที่ 1.--กรุงเทพฯ : พัฒนา, 2533. แต่คำในกระสวนกลอน มีที่เพี้ยนกันบ้าง ดังนี้ครับ

มีเรือดีพายดีไม่ขี่ข้าม           กลับเอาเรือรั่วน้ำมาข้ามขี่
อยากให้ราชการงานเมืองดี    กลับเอาคนอัปรีย์มาใช้งาน

บริบทของกลอนกล่าวให้คติเตือนใจว่าด้วยเรื่อง การคัดสรรคนเข้าทำงานสายปกครอง เพื่อนำพารัฐนาวา ไปสู่จุดมุ่งหมาย (ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข) ซึ่ง  เรือ+ รั่ว มีความหมายที่แฝงนัยยะสำคัญทางการเมือง ส่วน เรือ+รั่ว ในที่นี้แฝงนัยยะสำคัญในทางธรรม ครับ :) ขอบคุณ คุณลุงพูนมากๆ ครับ

เขียน 08 Aug 2008 @ 00:09 () แก้ไข 08 Aug 2008 @ 00:11, ()


ความเห็น (0)