อนุทิน 17424 - wwibul

wwibul

@17382 คำบอกชนชั้นวรรณะ เพียงแต่กรณีนี้ ใช้บอกสถานะของผู้มาจากแดนไกล เป็น xenoclassification

วรรณะที่อยู่สูงสุดคือ วรรณะต่างดาว

ถัดลงมา คือ วรรณะต่างชาติ

ที่อยู่ต่ำสุด คือ วรรณะต่างด้าว

 

เขียน 07 Aug 2008 @ 21:00 () แก้ไข 07 Aug 2008 @ 21:03, ()


ความเห็น (0)